Studio projektowe Bydgoszcz
                          HOME  >        ARCHITEKTURA  >     ADAPTACJE

Projekt gotowy, tak zwany katalogowy jest uniwersalnym projektem, który prezentuje pewne ogólne założenia projektowe. Aby móc skorzystać z takiego projektu przy staraniu o pozwolenie na budowę należy zlecić adaptację projektu. Polega ona głównie na dostosowaniu konstrukcji budynku do rzeczywistych warunków gruntowych na działce, poświadczeniu przez architekta, że projekt odpowiada warunkom zapisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy sporządzić plan zagospodarowania terenu. Następnie należy zapewnić przyłącze mediów - tym zajmą się projektanci instalacji elektrycznych, sanitarnych, którzy również adaptują zaprojektowaną w projekcie gotowym instalację. Przy okazji trzeba przedłożyć do zaopiniowania poszczególne fragmenty projektów do poszczególnych urzędów, bez których budowa nie będzie mogła ruszyć.

Sporządzamy adaptacje projektów, pomagamy przejść przez procedury urzędowe przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Zapraszamy do zapoznania się z projektami gotowymi opracowanymi przez nasze biuro projektowe.
Studio projektowe Bydgoszcz
Studio projektowe Bydgoszcz
Studio projektowe Bydgoszcz
Studio projektowe Bydgoszcz
eco-en    
ul. Altanowa 5/6 Bydgoszcz    
mob. +48 887-559-597    
biuro@eco-en.com.pl    
 informacja o 
cookies